Purennan hoito

Purennan hoito

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD, temporomandibular disorder) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Purentaelimistön toimintahäiriöt ja purentavaivat ovat hyvin yleisiä.

Kipua kasvoissa, jatkuvasti lohkeamia, päänsärkyä?
Tavallisimpia purentavaivoja ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, niska-hartiavaivat, kasvokipu ja korvan oireilu. Näitä asioita harvemmin osataan yhdistää purentavaivoihin, joten säännöllinen hammaslääkärissä käynti auttaa ongelman diagnoosissa. Lisäksi purentavaivat voivat tuntua myös hampaissa, joissa voi esiintyä vihlontaa tai särkyä. TMD-vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin. TMD-diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen. Vastaanotollamme on käytössä erittäin tarkka BioPak-laitteisto purentaelimistön toiminnan tutkimiseen.
Tarkka analyysi ennen hoidon aloitusta

Potilaalle tehdään yleensä tarkastuksen yhteydessä toiminnallinen pikatesti (JVAQuick), jolla selvitetään purentaelimistön toimintaa. Tarvittaessa varataan erillinen aika tarkempaan toiminnalliseen tutkimukseen (BioPak). Tutkimuksessa selvitetään leukanivelten ja puremalihasten toimintaa sekä hampaiden keskinäistä suhdetta toisiinsa ja edellä mainittujen rakenteiden toiminnnallisia yhdistelmiä.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma – parhaat tulokset

Tutkimuksen perusteella määritellään hoidon tarve ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Yleisimpiä purennan hoitovaihtoehtoja ovat DTR – eli Disclusion Time Reduction-hoito, lihasrentoutus (Tens-hoito), purennan tasapainotus (T-Scan) ja purentakiskon valmistus. DTR-hoidossa käytämme yhtäaikasesti sekä T-Scania että EMG-laitetta.

T-Scanin avulla näemme voimien ja ajoituksen suhteen, jos joku hammas puree kovemmin suhteessa muihin hampaisiin. T-Scanilla voidaan havaita sellaisia ongelmia purennassa, joita olisi täysin mahdoton löytää väripaperilla tai ihmissilmällä.

Toinen hyödyntämämme laite on EMG, jolla selvitämme lihastoimintaa levossa ja puremisen yhteydessä. Lisäksi hampaistoon voidaan joutua tekemään uusia restauraatioita hoidon yhteydessä. Hoidossa yhdistellään usein eri hoitovaihtoehtoja. Purennanhoidossa kuitenkin pyrimme tilanteeseen, jossa potilas ei tarvitse purentakisko tai oikomishoitoa.

We are the only dental practice in Finland providing comprehensive TMD(temporomandibular dysfunction)- examinations and treatment done using BioPak- system. Our dentist Katri Luukkonen has many years of experience working with the T-Scan (digital occlusal analysis system) and DTR-treatments (Disclusion Time Reduction-therapy). One of Katri’s teachers is a pioneer and academic science advocate for digital occlusal technology, Robert B. Kerstein, DMD. Dr. Kerstein has been working with the T-Scan for over 30 years and and he has been involved in developing the T-Scan device.