Protetiikka

Protetiikka

Hampaita voidaan menettää useista eri syistä kuten hampaiden reikiintymisen, kiinnityskudostuhon tai trauman seurauksena. Protetiikalla tarkoitetaan puuttuvien hampaiden, pehmytkudosten tai koko hampaiston korvaamista erilaisin keinotekoisin menetelmin.

Proteettiset hoitoratkaisut jaetaan kiinteisiin ja irrotettaviin proteeseihin. Kiinteitä proteeseja käytetään yleensä yksittäisten hampaiden hoitoratkaisuissa, voidaan tehdä kruunu tai esimerkiksi kiinteä proteettinen silta. Irrotettaviin proteeseihin kuuluvat erilaiset osa- ja kokoproteesit. Osaproteesi on tarpeen silloin, kun omia hampaita puuttuu, mutta jäljellä kuitenkin on yksi tai useampia. Kun koko hampaisto halutaan korvata, valmistetaan kokoproteesi.

Meillä valmistetaan yhteistyössä hammasteknikon kanssa erilaisia proteettisia ratkaisuja.

  • Erilaiset osaproteesit ja kokoproteesit
  • Kokokeraamiset kruunut ja sillat
  • Metallokeraamiset kruunut ja sillat
  • Keinojuuret eli hammasimplantit

Kuvassa kokokeraaminen kruunu alaetualueen korvaamiseksi